فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Paraguay NORTHEAST GENERAL PHARMACEUTICAL FACTORY Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت NORTHEAST GENERAL PHARMACEUTICAL FACTORY با موضوع MANUFACTURING SITE, FACILITIES, PERSONNEL, AND GENERAL OPERATING PROCEDURES IN SHENYANG, PEOPLE’S REP. OF CHINA (#2 AFFILIATED PLANT).

نام شرکت: NORTHEAST GENERAL PHARMACEUTICAL FACTORY
تاریخ ثبت : 32315
موضوع و زمینه کار : MANUFACTURING SITE, FACILITIES, PERSONNEL, AND GENERAL OPERATING PROCEDURES IN SHENYANG, PEOPLE’S REP. OF CHINA (#2 AFFILIATED PLANT).
شهر : Asunción
کشور:  Paraguay
شماره تماس : 12414828
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 7552

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs