فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Paraguay BORMIOLI ROCCO SPA BU PLASTIC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت BORMIOLI ROCCO SPA BU PLASTIC با موضوع HDPE BOTTLE 60ML

نام شرکت: BORMIOLI ROCCO SPA BU PLASTIC
تاریخ ثبت : 35872
موضوع و زمینه کار : HDPE BOTTLE 60ML
شهر : Asunción
کشور:  Paraguay
شماره تماس : 12467928
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 12906

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs