فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Colombia ALUPAK DOO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ALUPAK DOO با موضوع HEAT-WELDING ALUMINUM FOIL, THICKNESS 0.020MM FOR HEA-SEALING ON PVC AND PVDC (BLISTERFOIL)

نام شرکت: ALUPAK DOO
تاریخ ثبت : 36893
موضوع و زمینه کار : HEAT-WELDING ALUMINUM FOIL, THICKNESS 0.020MM FOR HEA-SEALING ON PVC AND PVDC (BLISTERFOIL)
شهر : Cartagena
کشور:  Colombia
شماره تماس : 12491088
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 15232

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs