فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Chile MULTIFILM PACKAGING CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت MULTIFILM PACKAGING CORP با موضوع CAST POLYPROPYLENE TWISTWRAP

نام شرکت: MULTIFILM PACKAGING CORP
تاریخ ثبت : 36433
موضوع و زمینه کار : CAST POLYPROPYLENE TWISTWRAP
شهر : Puente Alto
کشور:  Chile
شماره تماس : 12483158
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 14434

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs