فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil INTESYS TECHNOLOGIES INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت INTESYS TECHNOLOGIES INC با موضوع ACTUATORS FOR PACKAGING

نام شرکت: INTESYS TECHNOLOGIES INC
تاریخ ثبت : 37666
موضوع و زمینه کار : ACTUATORS FOR PACKAGING
شهر : Curitiba
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12503078
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 16447

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs