فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil DAK AMERICAS MISSISSIPPI INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت DAK AMERICAS MISSISSIPPI INC با موضوع PERMACLEAR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

نام شرکت: DAK AMERICAS MISSISSIPPI INC
تاریخ ثبت : 34649
موضوع و زمینه کار : PERMACLEAR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
شهر : Santo André
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12450768
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 11186

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs