فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Argentina INJECTRON CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت INJECTRON CORP با موضوع PACKAGING MATERIALS

نام شرکت: INJECTRON CORP
تاریخ ثبت : 32553
موضوع و زمینه کار : PACKAGING MATERIALS
شهر : La Plata
کشور:  Argentina
شماره تماس : 12418558
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 7930

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs