فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Venezuela SCHOTT XINKANG PHARMACEUTICAL PACKAGING CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SCHOTT XINKANG PHARMACEUTICAL PACKAGING CO LTD با موضوع TUBING BOROSILICATE GLASS (TYPE I, USP) CONTAINERS FOR PARENTERAL PREPARATIONS

نام شرکت: SCHOTT XINKANG PHARMACEUTICAL PACKAGING CO LTD
تاریخ ثبت : 39983
موضوع و زمینه کار : TUBING BOROSILICATE GLASS (TYPE I, USP) CONTAINERS FOR PARENTERAL PREPARATIONS
شهر : Ciudad Guayana
کشور:  Venezuela
شماره تماس : 12566198
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 22900

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs