فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Venezuela DAK AMERICAS LLC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت DAK AMERICAS LLC با موضوع B 95 A

نام شرکت: DAK AMERICAS LLC
تاریخ ثبت : 37355
موضوع و زمینه کار : B 95 A
شهر : Maracaibo
کشور:  Venezuela
شماره تماس : 12498028
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 15937

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: