فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Venezuela BIOINVENT PRODUCTION AB Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت BIOINVENT PRODUCTION AB با موضوع MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION

نام شرکت: BIOINVENT PRODUCTION AB
تاریخ ثبت : 32779
موضوع و زمینه کار : MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTION
شهر : Ciudad Guayana
کشور:  Venezuela
شماره تماس : 12524158
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 18603

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs