فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Peru SAIKRIPA PACKAGING A UNIT OF SHIV OFFSET I PVT LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SAIKRIPA PACKAGING A UNIT OF SHIV OFFSET I PVT LTD با موضوع ALUMINIUM & BLISTER FOILS AND LAMINATES FOR PHARMA PACKAGNG

نام شرکت: SAIKRIPA PACKAGING A UNIT OF SHIV OFFSET I PVT LTD
تاریخ ثبت : 42215
موضوع و زمینه کار : ALUMINIUM & BLISTER FOILS AND LAMINATES FOR PHARMA PACKAGNG
شهر : Callao
کشور:  Peru
شماره تماس : 12632198
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 29759

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs