فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Peru CCC PLASTICS CANADA COLORS AND CHEMICALS LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت CCC PLASTICS CANADA COLORS AND CHEMICALS LTD با موضوع WHITE MB 20-902 POLYETHYLENE COLOUR CONCENTRATE

نام شرکت: CCC PLASTICS CANADA COLORS AND CHEMICALS LTD
تاریخ ثبت : 35234
موضوع و زمینه کار : WHITE MB 20-902 POLYETHYLENE COLOUR CONCENTRATE
شهر : Arequipa
کشور:  Peru
شماره تماس : 12458908
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 12001


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs