فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Peru APPLIED TECH PRODUCTS HEALTH AND BEAUTY CARE DIV Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت APPLIED TECH PRODUCTS HEALTH AND BEAUTY CARE DIV با موضوع TRIGGER DISPENSER ASSEMBLY, C/R TUBE CLOSURE ASSEMBLY & SLIDE CASE ASSEMBLY

نام شرکت: APPLIED TECH PRODUCTS HEALTH AND BEAUTY CARE DIV
تاریخ ثبت : 37155
موضوع و زمینه کار : TRIGGER DISPENSER ASSEMBLY, C/R TUBE CLOSURE ASSEMBLY & SLIDE CASE ASSEMBLY
شهر : Callao
کشور:  Peru
شماره تماس : 12495018
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 15634

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: