فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Peru ALBEA AMERICAS INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ALBEA AMERICAS INC با موضوع PLASTIC TUBES

نام شرکت: ALBEA AMERICAS INC
تاریخ ثبت : 25827
موضوع و زمینه کار : PLASTIC TUBES
شهر : Trujillo
کشور:  Peru
شماره تماس : 12357968
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 1572

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: