فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Ecuador PHILLIPS PETROLEUM CO Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PHILLIPS PETROLEUM CO با موضوع MARLEX 0202 POLYOLEFIN RESIN

نام شرکت: PHILLIPS PETROLEUM CO
تاریخ ثبت : 24558
موضوع و زمینه کار : MARLEX 0202 POLYOLEFIN RESIN
شهر : Guayaquil
کشور:  Ecuador
شماره تماس : 12353668
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 1047

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs