فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Colombia PROLAMINA CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PROLAMINA CORP با موضوع FLEXIBLE PACKAGING FOR PHARMACEUTICALS APPLICATIONS

نام شرکت: PROLAMINA CORP
تاریخ ثبت : 41183
موضوع و زمینه کار : FLEXIBLE PACKAGING FOR PHARMACEUTICALS APPLICATIONS
شهر : Cartagena
کشور:  Colombia
شماره تماس : 12601558
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 26517

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs