فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Colombia PAOLO GOBBI FRATTINI SRL Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PAOLO GOBBI FRATTINI SRL با موضوع PLASTIC BAGS FOR PHARMACEUTICAL SOLUTIONS AND THEIR COMPONENTS

نام شرکت: PAOLO GOBBI FRATTINI SRL
تاریخ ثبت : 41479
موضوع و زمینه کار : PLASTIC BAGS FOR PHARMACEUTICAL SOLUTIONS AND THEIR COMPONENTS
شهر : Medellín
کشور:  Colombia
شماره تماس : 12609568
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 27343

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs