فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Colombia KOHAP LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت KOHAP LTD با موضوع PAPET (TM) POLYESTER RESIN

نام شرکت: KOHAP LTD
تاریخ ثبت : 36117
موضوع و زمینه کار : PAPET (TM) POLYESTER RESIN
شهر : Cartagena
کشور:  Colombia
شماره تماس : 12477338
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 13848

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs