فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Colombia INEOS OLIGOMERS A DIV OF INEOS USA LLC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت INEOS OLIGOMERS A DIV OF INEOS USA LLC با موضوع INDOPOL(R) POLYBUTENE PRODUCTS

نام شرکت: INEOS OLIGOMERS A DIV OF INEOS USA LLC
تاریخ ثبت : 38125
موضوع و زمینه کار : INDOPOL(R) POLYBUTENE PRODUCTS
شهر : Soacha
کشور:  Colombia
شماره تماس : 12512388
نوع کمپانی : IV
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 17391

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs