فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Colombia BIOFAR INSUMOS QUIMICO FARMACEUTICOS SA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت BIOFAR INSUMOS QUIMICO FARMACEUTICOS SA با موضوع ZINC INSULIN CRYSTALS

نام شرکت: BIOFAR INSUMOS QUIMICO FARMACEUTICOS SA
تاریخ ثبت : 29517
موضوع و زمینه کار : ZINC INSULIN CRYSTALS
شهر : Cartagena
کشور:  Colombia
شماره تماس : 12379038
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 3968

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs