فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Colombia AMPAC FLEXIBLES AG Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت AMPAC FLEXIBLES AG با موضوع BOTTOM GUSSET BAGS

نام شرکت: AMPAC FLEXIBLES AG
تاریخ ثبت : 35251
موضوع و زمینه کار : BOTTOM GUSSET BAGS
شهر : Bogotá
کشور:  Colombia
شماره تماس : 12459318
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 12042

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs