فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Chile SHOWA INDUSTRY CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SHOWA INDUSTRY CO LTD با موضوع DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO-P)

نام شرکت: SHOWA INDUSTRY CO LTD
تاریخ ثبت : 30722
موضوع و زمینه کار : DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO-P)
شهر : Santiago
کشور:  Chile
شماره تماس : 12391698
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 5237

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs