فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Chile BIOVAIL CORP INTERNATIONAL Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت BIOVAIL CORP INTERNATIONAL با موضوع MANUFACTURING FACILITIES IN STEINBACH, CANADA.

نام شرکت: BIOVAIL CORP INTERNATIONAL
تاریخ ثبت : 34410
موضوع و زمینه کار : MANUFACTURING FACILITIES IN STEINBACH, CANADA.
شهر : Santiago
کشور:  Chile
شماره تماس : 12447168
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 10821

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs