فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Chile AURIGA POLYMERS INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت AURIGA POLYMERS INC با موضوع POLYETHYLENE TEREPHTHALATE RESINS, SPARTANBURG, SC

نام شرکت: AURIGA POLYMERS INC
تاریخ ثبت : 40847
موضوع و زمینه کار : POLYETHYLENE TEREPHTHALATE RESINS, SPARTANBURG, SC
شهر : Puente Alto
کشور:  Chile
شماره تماس : 12591578
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 25481

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs