فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil XIAN HIGH TECH INDUSTRIES CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت XIAN HIGH TECH INDUSTRIES CO LTD با موضوع PACLITAXEL

نام شرکت: XIAN HIGH TECH INDUSTRIES CO LTD
تاریخ ثبت : 37376
موضوع و زمینه کار : PACLITAXEL
شهر : Teresina
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12498278
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 15962


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs