فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil WYETH LEDERLE SRL WHOLLY OWNED SUB PFIZER INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت WYETH LEDERLE SRL WHOLLY OWNED SUB PFIZER INC با موضوع CATANIA NON-PENICILLIN VIALS DEPARTMENT (01) ASEPTIC FACILITY

نام شرکت: WYETH LEDERLE SRL WHOLLY OWNED SUB PFIZER INC
تاریخ ثبت : 40844
موضوع و زمینه کار : CATANIA NON-PENICILLIN VIALS DEPARTMENT (01) ASEPTIC FACILITY
شهر : Goiânia
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12589268
نوع کمپانی : V
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 25244

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs