فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil WERTHENSTEIN CHEMIE AG Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت WERTHENSTEIN CHEMIE AG با موضوع CHEMICAL PRODUCTION OPERATIONS

نام شرکت: WERTHENSTEIN CHEMIE AG
تاریخ ثبت : 28142
موضوع و زمینه کار : CHEMICAL PRODUCTION OPERATIONS
شهر : São Bernardo do Campo
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12369328
نوع کمپانی : I
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 2947

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs