فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil TECHNICAL PLASTIC EXTRUDERS INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت TECHNICAL PLASTIC EXTRUDERS INC با موضوع TPX SHEETING

نام شرکت: TECHNICAL PLASTIC EXTRUDERS INC
تاریخ ثبت : 27543
موضوع و زمینه کار : TPX SHEETING
شهر : Belém
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12365158
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 2467

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: