فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil SHIVAMANI PHARMA PACK PVT LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SHIVAMANI PHARMA PACK PVT LTD با موضوع TUBULAR GLASS VIALS USP TYPE I

نام شرکت: SHIVAMANI PHARMA PACK PVT LTD
تاریخ ثبت : 42304
موضوع و زمینه کار : TUBULAR GLASS VIALS USP TYPE I
شهر : Cuiabá
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12634148
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 29975

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs