فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil SHEFFIELD TUBE CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SHEFFIELD TUBE CORP با موضوع TUBE LINERS, TUBE CLOSURE SEALANTS AND CAP LINERS

نام شرکت: SHEFFIELD TUBE CORP
تاریخ ثبت : 27183
موضوع و زمینه کار : TUBE LINERS, TUBE CLOSURE SEALANTS AND CAP LINERS
شهر : Campinas
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12363638
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 2286

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs