فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil SANTAPET POLYMERS LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SANTAPET POLYMERS LTD با موضوع PLASTIC PACKAGING MATERIALS SUCH AS EYE DROPPER (BOTTLES, CAPS, NOZZLES), TABLET AND CREAM APPLICATORS, NASAL SPRAY BOTTLES, TABLET CONTAINERS (BOTTLES AND CAPS), CREAM JAR (CONTAINER, LINER & CAP)

نام شرکت: SANTAPET POLYMERS LTD
تاریخ ثبت : 42494
موضوع و زمینه کار : PLASTIC PACKAGING MATERIALS SUCH AS EYE DROPPER (BOTTLES, CAPS, NOZZLES), TABLET AND CREAM APPLICATORS, NASAL SPRAY BOTTLES, TABLET CONTAINERS (BOTTLES AND CAPS), CREAM JAR (CONTAINER, LINER & CAP)
شهر : João Pessoa
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12640558
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 30671

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs