فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil REXENE CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت REXENE CORP با موضوع POLYETHYLENE PE 253

نام شرکت: REXENE CORP
تاریخ ثبت : 25931
موضوع و زمینه کار : POLYETHYLENE PE 253
شهر : Uberlândia
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12358858
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 1696

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs