فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil RAPID SPRAY GMBH CO KG Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت RAPID SPRAY GMBH CO KG با موضوع FACILITY FOR THE MFG OF AEROSOL SPRAY CONTAINER

نام شرکت: RAPID SPRAY GMBH CO KG
تاریخ ثبت : 33010
موضوع و زمینه کار : FACILITY FOR THE MFG OF AEROSOL SPRAY CONTAINER
شهر : Guarulhos
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12424938
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 8572

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs