فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil RANBAXY LABORATORIES INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت RANBAXY LABORATORIES INC با موضوع COMPACTIN DRUG SUBSTANCE INTERMEDIATE

نام شرکت: RANBAXY LABORATORIES INC
تاریخ ثبت : 37655
موضوع و زمینه کار : COMPACTIN DRUG SUBSTANCE INTERMEDIATE
شهر : São José dos Campos
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12502628
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 16402

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs