فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil QATAR CHEMICAL CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت QATAR CHEMICAL CO LTD با موضوع LOTRENE« POLYETHYLENE PRODUCTS

نام شرکت: QATAR CHEMICAL CO LTD
تاریخ ثبت : 42340
موضوع و زمینه کار : LOTRENE« POLYETHYLENE PRODUCTS
شهر : Joinville
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12634948
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 30065

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs