فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil POLYCON INDUSTRIES INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت POLYCON INDUSTRIES INC با موضوع PLASTIC BOTTLES

نام شرکت: POLYCON INDUSTRIES INC
تاریخ ثبت : 32003
موضوع و زمینه کار : PLASTIC BOTTLES
شهر : São Gonçalo
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12410448
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 7114

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs