فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil NOVA NUTRACEUTICAL TECHNOLOGY LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت NOVA NUTRACEUTICAL TECHNOLOGY LTD با موضوع MICROCRYSTALLINE CELLULOSE/CARBOXY METHYL CELLULOSE

نام شرکت: NOVA NUTRACEUTICAL TECHNOLOGY LTD
تاریخ ثبت : 38357
موضوع و زمینه کار : MICROCRYSTALLINE CELLULOSE/CARBOXY METHYL CELLULOSE
شهر : Ribeirão Preto
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12517998
نوع کمپانی : IV
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 17970


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs