فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil M F PACKAGING Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت M F PACKAGING با موضوع COATED/PLAIN/PRINTED ALUMINIUM FOIL, GLASSINE PAPER & LAMINATES, PRINTED/PLAIN ALU-ALU FOIL, PRINTED/PLAIN CHILD RESISTANT FOIL (CR FOIL), AND FLEXIBLE PACKAGING

نام شرکت: M F PACKAGING
تاریخ ثبت : 42515
موضوع و زمینه کار : COATED/PLAIN/PRINTED ALUMINIUM FOIL, GLASSINE PAPER & LAMINATES, PRINTED/PLAIN ALU-ALU FOIL, PRINTED/PLAIN CHILD RESISTANT FOIL (CR FOIL), AND FLEXIBLE PACKAGING
شهر : Santo André
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12639788
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 30589


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs