فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil KANEKA SINGAPORE CO PTE LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت KANEKA SINGAPORE CO PTE LTD با موضوع HPG DANE SALT

نام شرکت: KANEKA SINGAPORE CO PTE LTD
تاریخ ثبت : 34696
موضوع و زمینه کار : HPG DANE SALT
شهر : Sorocaba
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12451648
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 11274

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs