فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil INVISTA RESINS AND FIBERS GMBH Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت INVISTA RESINS AND FIBERS GMBH با موضوع POLYETHYLENE TEREPHTHALATE RESINS USED IN PACKAGING

نام شرکت: INVISTA RESINS AND FIBERS GMBH
تاریخ ثبت : 41172
موضوع و زمینه کار : POLYETHYLENE TEREPHTHALATE RESINS USED IN PACKAGING
شهر : Aparecida de Goiânia
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12601968
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 26559


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs