فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil INTERNATIONAL MINERALS & CHEMICAL CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت INTERNATIONAL MINERALS & CHEMICAL CORP با موضوع PENTAERYTHRITOL (PETN)

نام شرکت: INTERNATIONAL MINERALS & CHEMICAL CORP
تاریخ ثبت : 29670
موضوع و زمینه کار : PENTAERYTHRITOL (PETN)
شهر : Goiânia
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12380498
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 4114

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs