فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil HEBEI WORLDSTAR CHEMICAL CO LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت HEBEI WORLDSTAR CHEMICAL CO LTD با موضوع 4AA (4-ACETOXYAZETIDIN-2-ONE)

نام شرکت: HEBEI WORLDSTAR CHEMICAL CO LTD
تاریخ ثبت : 42605
موضوع و زمینه کار : 4AA (4-ACETOXYAZETIDIN-2-ONE)
شهر : Rio de Janeiro
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12642498
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 30912

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs