فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil GUANGZHOU HAN RIGID CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت GUANGZHOU HAN RIGID CORP با موضوع POLYVINYL CHLORIDE (PVC) SHEET FOR SOLID PHARMACEUTICAL PACKAGINGÆ

نام شرکت: GUANGZHOU HAN RIGID CORP
تاریخ ثبت : 42263
موضوع و زمینه کار : POLYVINYL CHLORIDE (PVC) SHEET FOR SOLID PHARMACEUTICAL PACKAGINGÆ
شهر : Guarulhos
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12632918
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 29838


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs