فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil ESSEL PACKAGING GUANGZHOU LTD Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت ESSEL PACKAGING GUANGZHOU LTD با موضوع LAMINATED TUBES

نام شرکت: ESSEL PACKAGING GUANGZHOU LTD
تاریخ ثبت : 39959
موضوع و زمینه کار : LAMINATED TUBES
شهر : Campo Grande
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12565438
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : A
شماره ردیف: 22821

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs