فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Brazil BRASKEM AMERICA INC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت BRASKEM AMERICA INC با موضوع MOPLEN F—D NATURAL

نام شرکت: BRASKEM AMERICA INC
تاریخ ثبت : 25814
موضوع و زمینه کار : MOPLEN F—D NATURAL
شهر : Uberlândia
کشور:  Brazil
شماره تماس : 12358068
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 1586


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs