فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Bolivia PLASTIPAK PACKAGING Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت PLASTIPAK PACKAGING با موضوع PET PLASTIC CONTAINERS

نام شرکت: PLASTIPAK PACKAGING
تاریخ ثبت : 32962
موضوع و زمینه کار : PET PLASTIC CONTAINERS
شهر : La Paz
کشور:  Bolivia
شماره تماس : 12424368
نوع کمپانی : III
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 8515


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs