فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Bolivia INDUSTRIAS QUIMICAS KIMITSU CHILE Y CIA LTDA Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت INDUSTRIAS QUIMICAS KIMITSU CHILE Y CIA LTDA با موضوع SODIUM ALGINATE, ALGINIC ACID

نام شرکت: INDUSTRIAS QUIMICAS KIMITSU CHILE Y CIA LTDA
تاریخ ثبت : 35830
موضوع و زمینه کار : SODIUM ALGINATE, ALGINIC ACID
شهر : Cochabamba
کشور:  Bolivia
شماره تماس : 12467728
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 12886

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: