فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Bolivia HIKMACHEM BPC Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت HIKMACHEM BPC با موضوع MANUFACTURING SITE, FACILITIES, OPERATING PROCEDURES AND PERSONNEL IN AMMAN, JORDAN

نام شرکت: HIKMACHEM BPC
تاریخ ثبت : 34312
موضوع و زمینه کار : MANUFACTURING SITE, FACILITIES, OPERATING PROCEDURES AND PERSONNEL IN AMMAN, JORDAN
شهر : El Alto
کشور:  Bolivia
شماره تماس : 12445118
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 10616


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs