فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Argentina TEXBERRY CONTAINER CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت TEXBERRY CONTAINER CORP با موضوع MANUFACTURING SITE, FACILITIES, PERSONNEL, AND GENERAL OPERATING PROCEDURES.

نام شرکت: TEXBERRY CONTAINER CORP
تاریخ ثبت : 31016
موضوع و زمینه کار : MANUFACTURING SITE, FACILITIES, PERSONNEL, AND GENERAL OPERATING PROCEDURES.
شهر : Mar del Plata
کشور:  Argentina
شماره تماس : 12396978
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 5765

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs