فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی

فهرست مشاغل و شرکت های داخلی و خارجی – اطلاعات شرکت ها – مشخصات کمپانی ها – نام شرکت

گت بلاگز  Argentina SYNTEX CORP Company

مشخصات و توضیحات کامل شرکت SYNTEX CORP با موضوع FREEPORT FACILITIES

نام شرکت: SYNTEX CORP
تاریخ ثبت : 24611
موضوع و زمینه کار : FREEPORT FACILITIES
شهر : Córdoba
کشور:  Argentina
شماره تماس : 12353798
نوع کمپانی : II
وضعیت فعلی : I
شماره ردیف: 1063

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs